• Anna Cyklińska

ZABURZENIE OSOBOWOŚCI NARCYSTYCZNENarcyz - słowo, które w języku potocznym i kulturze ma tak wiele przykładów, że każdy bez problemu mógłby wskazać osobę, czy to z własnego otoczenia, mediów, czy bohaterów literackich. Nie każdy jednak będzie od razu przejawiał cechy kliniczne. To niezwykle złożone zaburzenie cechuje się nie tylko wielkościowym myśleniem o sobie samym i poczuciu wyższości. Charakterystyczne objawy są skutkiem niezaspokojonej potrzeby bezwarunkowej miłości i akceptacji w dzieciństwie, która przejawia się nadmierną kompensacją w dorosłości.


Osoby zaburzone przejawiają całą gamę schematów działania, które służą nadbudowaniu niskiego poczucia wartości. Są to niedostateczna samokontrola, roszczeniowość, poszukiwanie uznania oraz nadmiernych wymagań. Bywają czarujący i przekonywujący, aby zaraz zmienić się w defensywnych i brutalnych. Dowcip, siła i pozorna pewność siebie są jedynie maską, którą otoczenie obudowuje aprobatą i pochwałami. Niski poziom empatii ma również wpływ na zależność, że osoby zaburzone często odnoszą sukcesy zawodowe i łatwo dochodzą do władzy.


Przeczytajcie charakterystykę i profil poznawczy narcystycznego zaburzenia osobowości i dajcie znać, czy nasuwa Wam się jakaś postać z historii lub popkultury, która przejawia takie cechy (nie oznacza to, że była zaburzona). Postaram się odpowiedzieć, czy podzielam Wasz trop. Pamiętajcie, że wymienione cech tworzą kontinuum - od przystosowawczych, czyli takich, które dobrze funkcjonują w relacjach, po nieprzystosowawcze, które uniemożliwiają zdrowe funkcjonowanie.


Za oprawę graficzną dziękuję @unwindstudio

17 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie