USŁUGI PSYCHOLOGICZNE

PIERWSZA
KONSULTACJA

160 ZŁ

Pierwsze spotkanie w celu przeprowadzenia wywiadu diagnostycznego, uzyskania wsparcia psychologicznego, psychoedukacji i wstępnego rozpoznania przypadku. Może stać się początkiem dłuższej współpracy w ramach psychoterapii lub psychoedukacji. Wówczas podczas pierwszej (lub kolejnej) konsultacji omawiamy cel pracy oraz ustalamy ilość dalszych spotkań.

KRÓTKOTERMINOWA PSYCHOTERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA

160 ZŁ

Forma pomocy dla osób w kryzysach życiowych, doświadczających zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, zaburzenia lękowe, czy będących pod wpływem długotrwałego stresu. Trwa zwykle około 10-12 spotkań, podczas których realizujemy wspólnie ustalone cele terapeutyczne. Opiera się na szczególnej relacji terapeutycznej, empatii i wsparciu psychologicznym. Podczas spotkań prowadzę psychoedukację, stosuję techniki poznawcze i behawioralne, oparte na naukowych dowodach.

PSYCHOEDUKACJA,
PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

160 ZŁ

Spotkanie mające charakter edukacyjny, na temat mechanizmów psychologicznych, sposobów radzenia sobie ze stresem, trudnościami w relacjach innych kryzysach życiowych. Podczas spotkań identyfikujemy bieżące problemy, przeżywane trudności oraz szukamy odpowiednich form radzenia sobie z nimi, w oparciu o techniki poznawczo-behawioralne. Może być pojedynczym spotkaniem lub serią kilku.